Hệ thống điện nước nhà bạn bị hỏng, bạn đang cần t́m địa chỉ uy tín sua chua dien nuoc tại nhà Hà Nội. Giới thiệu địa chỉ điện nước Yến Anh cam kết chất lượng dịch vụ. Phục vụ hơn 500000 khách hàng cả nước

Search:

Tag: agile

Page 1 of 2 1 2

Search: Search took 0.01 seconds.

 1. Last Post: 11-11-2018 10:48 AM
  by haudh  Go to last post

  Forum:
  PM Talk

 2. Last Post: 29-01-2013 12:13 AM
  by aube  Go to last post
 3. Last Post: 28-01-2013 04:16 PM
  by aube  Go to last post
 4. Last Post: 28-01-2013 04:18 PM
  by aube  Go to last post
 5. Scrum in Action

  Started by aube, 28-01-2013 04:20 PM
  agile, scrum, tài liệu
  Last Post: 28-01-2013 04:20 PM
  by aube  Go to last post
 6. Last Post: 28-01-2013 04:21 PM
  by aube  Go to last post
 7. Last Post: 28-01-2013 04:27 PM
  by aube  Go to last post
 8. Enterprise-Scale Agile Software Development

  Started by aube, 28-01-2013 04:28 PM
  agile, scrum, tài liệu
  Last Post: 28-01-2013 04:28 PM
  by aube  Go to last post
 9. Last Post: 28-01-2013 04:30 PM
  by aube  Go to last post
 10. Agile and Iterative Development: A Manager's Guide

  Started by aube, 28-01-2013 04:31 PM
  agile, scrum, tài liệu
  Last Post: 28-01-2013 04:31 PM
  by aube  Go to last post
 11. Disciplined Agile Delivery: A Practitioner's Guide

  Started by aube, 28-01-2013 04:33 PM
  agile, scrum, tài liệu
  Last Post: 28-01-2013 04:33 PM
  by aube  Go to last post
 12. Scrum Project Management

  Started by aube, 28-01-2013 04:34 PM
  agile, scrum, tài liệu
  Last Post: 28-01-2013 04:34 PM
  by aube  Go to last post
 13. Last Post: 28-01-2013 04:36 PM
  by aube  Go to last post
 14. Agile Excellence for Product Managers:

  Started by aube, 28-01-2013 04:39 PM
  agile, scrum, tài liệu
  Last Post: 28-01-2013 04:39 PM
  by aube  Go to last post
 15. Last Post: 28-01-2013 04:40 PM
  by aube  Go to last post
 16. Managing Agile Projects

  Started by aube, 28-01-2013 04:41 PM
  agile, scrum, tài liệu
  Last Post: 28-01-2013 04:41 PM
  by aube  Go to last post
 17. A Practical Guide to Distributed Scrum

  Started by aube, 28-01-2013 04:03 PM
  agile, ken schwaber, scrum, tài liệu
  Last Post: 28-01-2013 04:03 PM
  by aube  Go to last post
 18. The Enterprise and Scrum

  Started by aube, 28-01-2013 04:05 PM
  agile, ken schwaber, scrum, tài liệu
  Last Post: 28-01-2013 04:05 PM
  by aube  Go to last post
 19. Last Post: 28-01-2013 04:05 PM
  by aube  Go to last post
 20. User Stories Applied: For Agile Software Development

  Started by aube, 28-01-2013 04:07 PM
  agile, mike cohn, scrum, tài liệu
  Last Post: 28-01-2013 04:07 PM
  by aube  Go to last post
Results 1 to 20 of 21
Page 1 of 2 1 2