35 Giờ học QLDA (35 Contacts Hours) và Địa điểm Th

35contacts hours là gì? Nên chọn khóa học nào? HN có địa điểm thi ko? Nên chọn địa điểm thi nào? Mọi thắc mắc, thảo luận liên quan xin mời vào đây!

Agile Project Management

Agile/Scrum

IT Management Professional

Information Technology Management Professional

Facebook

VietPMP Worldwide

vietpmp worldwide counters
Top