Muốn mở thêm nhóm mới?

Bạn đang học PMP, bạn muốn tìm những người cùng chí hướng, muốn tổ chức học nhóm offline và online. Mục đích cùng nhau học và chia sẻ, tăng cường kỹ năng phản biện, để giữ lửa trong quá trình học, và mở rộng quan hệ, xin mời thông báo ở đây!

Agile Project Management

Agile/Scrum

IT Management Professional

Information Technology Management Professional

Facebook

VietPMP Worldwide

vietpmp worldwide counters
Top