Nhóm Con Voi

- Thời gian: 8h30 Chủ Nhật ngày 03/6/2012 - Địa điểm: quán Trung Nguyên- góc HBT và Trần Cao Vân, Q1.

Agile Project Management

Agile/Scrum

IT Management Professional

Information Technology Management Professional

Facebook

VietPMP Worldwide

vietpmp worldwide counters
Top