Nhóm Jam

7.30pm-10pm tại quán Caphê Jam Bar Music Đường Vương Thừa Vũ,từ Trường Chinh đi vào. Contact Mr.Dương: 0912037137
Top