Nhóm Trung Hòa Nhân Chính

Thông tin liên quan đến nhóm học PMP ở 17T2 Trung Hòa Nhân Chính vào 6h30 thứ 3 hàng tuần.

Agile Project Management

Agile/Scrum

IT Management Professional

Information Technology Management Professional

Facebook

VietPMP Worldwide

vietpmp worldwide counters
Top