Tư vấn lên kế hoạch học/Tư vấn Ôn thi cấp tốc

+ Tư vấn lên kế hoạch học PMP: Bạn tự lên kế hoạch học của mình, các PMP đi trước sẽ comment góp ý liệu schedule đó có khả thi và đầy đủ hay ko
+ Tư vấn ôn thi cấp tốc: report tình trạng của bạn trước ngày thi, các PMP đi trước sẽ tư vấn cho bạn nên bổ sung thêm kiến thức nào.

Agile Project Management

Agile/Scrum

IT Management Professional

Information Technology Management Professional

Facebook

VietPMP Worldwide

vietpmp worldwide counters
Top