tuht

IT & Telecom
Nơi ở
Hà nội
Experience
Senior Manager (>7years)
PMP status
Certified

Chữ ký

Dự án: VNPT phần mềm ĐHSXKD tập trung | 123thue.vn tìm thuê chuyên gia, thuê dịch vụ tại nhà

Đang theo dõi

Người theo dõi

Các danh hiệu

  1. 5

    Keeps coming back

    30 messages posted. You must like it here!
  2. 1

    First message

    Post a message somewhere on the site to receive this.

Agile Project Management

Agile/Scrum

IT Management Professional

Information Technology Management Professional

Facebook

VietPMP Worldwide

vietpmp worldwide counters
Top