1 tỷ USD đầu tư ngoài ngành của doanh nghiệp Nhà nước chảy vào đâu?

aube

Nhà truyền đạo
1 tỷ USD đầu tư ngoài ngành của doanh nghiệp Nhà nước chảy vào đâu?

Đến tháng 8/2011, giá trị đầu tư ngoài ngành của 21 tập đoàn và tổng công ty là 22.590 tỷ đồng, tương đương 1 tỷ USD.Tập đoàn Sông Đà đầu tư ngoài ngành vượt 2.355 tỷ so với vốn điều lệ, trong khi PVN đầu tư 83% vốn ngoài ngành (khoảng 5400 tỷ) vào các lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, bất động sản.

EVN mặc dù đang thua lỗ khủng trong ngành điện nhưng vẫn đầu tư ngoài ngành hàng nghìn tỷ, chưa bao gồm thương vụ EVN Telecom.
 

Agile Project Management

Agile/Scrum

IT Management Professional

Information Technology Management Professional

Facebook

VietPMP Worldwide

vietpmp worldwide counters
Top