Các câu hỏi trong Risk Management

swimmer

Well-known member
Cái này là Mitigate nhé...Vì: nếu chọ A. Avoid thì k đúng vì mình đã không từ bỏ việc Mix chemicals up. Chọn B. Accept thì cũng k đúng vì đã chấp nhận mua 15% để ứng phó với Risk chứ không bị động đợi Risk xảy ra. Còn D. Transfer thì mình đâu có transfer cho ai đâu. Nên câu này chỉ là C. Mitigate thì đúng nhất. Mr. ThanhLe thấy vậy đc k a?
Câu này mình chọn là B. Accept : chấp nhận Risk đó sẽ xẩy ra và chuẩn bị Contingency plan cho nó (mua extra 15%). Còn nếu là mitigate thì phải take action gì đó để mitigate cái impact ở đây là 14% loss, ví dụ như phải áp dụng máy móc khác để loss giảm xuống còn 4%. Theo swim việc không làm gì với root cause của 14% loss cũng như không tìm cách giảm cái impact xuống thấp hơn đã biến cái này thành residual risk và sẽ cover = contingency
 

Mr. Ngo

Well-known member
Which risk management process the potential response is documented?
1. Plan risk management
2. Identify Risk
3. Plan Risk response
4. Identify risk and plan risk response
 

duongnt

Well-known member
Dear a Dương,

Em thấy trong Rita trang 381, nó có ghi là:

When you get a question about who should be involved in risk identification, the best answer is everyone! Everyone has a different perspective of the project and can provide thoughts on opportunities and threats.
Thực ra nếu nói trong khuôn khổ dự án thì everyone=stakeholders,stakeholder cũng bao phủ hết rồi.Everyone chắc là best described
 

tucd2k42

Well-known member
Everyone ở đây là everyone chung chung,nếu Everyone mà có interest hay impact đến dự án thì khi đó là stakeholder.
 

Mr. Ngo

Well-known member
1. Tại sao Quantitative Risk analysis process cần input là Project Schedule Management Plan, Project Cost Management Plan trong khi Qualitative Risk Analysis lại chỉ cần Project Scope Statement nhỉ? (Output của hai process này là Risk register update).

2. Risk urgency assessment khác với Risk assessment ở chỗ nào?

Các bác PMPer giải thích sáng tỏ ý này giúp nhé.
 

lesanhducquy

Well-known member
1. Tại sao Quantitative Risk analysis process cần input là Project Schedule Management Plan, Project Cost Management Plan trong khi Qualitative Risk Analysis lại chỉ cần Project Scope Statement nhỉ? (Output của hai process này là Risk register update).

2. Risk urgency assessment khác với Risk assessment ở chỗ nào?

Các bác PMPer giải thích sáng tỏ ý này giúp nhé.
Câu 1: lát gặp rùi discussion nhé.

Câu 2: Risk urgency assessment là xác định Urgency of Risk thôi a. Anh xem nó có urgent để respond liền k?

Ví dụ: Khi công trình đang trong giai đoạn thi công cấp bách nhưng lại rơi vào mùa mưa. Thì mưa chính là Risk vì có thể gây trễ tiến độ. Và lúc này Rủi ro Mưa a xem nó là Urgent và cần ứng phó với nó. Do đó, a cho nó lên mức độ Red Alert cao nhất (Extremely High/Urgent - cái này là tùy vào Risk Threshold của performing organization mà a đang follow nhé. Anh cho nó High cũng đc, or Moderate High cũng đc. Tùy thuộc performing organization of a là Risk Averse or Risk Taker). Sau đó, Giả sử a chọn Extremley Urgent, thì a ứng phó với Mưa bằng nhìu cách khác nhau như mua bạc, thi công trong nhà ngay lập tức v.v...

Còn Risk assessment chính là a quantify Risk đó xảy ra xác suất là bao nhiêu % v.v...
 
Sửa lần cuối:

lesanhducquy

Well-known member
Everyone ở đây là everyone chung chung,nếu Everyone mà có interest hay impact đến dự án thì khi đó là stakeholder.
If 1 người k liên quan đến dự án và cũng chẳng có interest or impact đến dự án NHƯNG lại có kiến thức rất giỏi về Risk hay có nhiều kinh nghiệm về loại dự án này vì đã làm nhiều lần thì mình đc hỏi và lấy ý kiến k??? Hay chỉ đc hỏi và lấy ý kiến những người có liên đến dự án mà thôi???!!!
 

Mr. Ngo

Well-known member
Who should be involved in Risk identification:

1. Risk experts
2. Project Team
3. Stakeholders
4. Everyone
Đáp án đúng: 4. Everyone
+ Yourself- PM
+ Project Management Team
+ Project Team Member
+ Risk Management Team
+ Subject master experts
+ Industrial representatives
+ Consultants
+ Customer and End-users
+ Fellow Project Managers
+ Risk Manager experts
+....
 

Agile Project Management

Agile/Scrum

IT Management Professional

Information Technology Management Professional

Facebook

VietPMP Worldwide

vietpmp worldwide counters
Top