Cần đáp án Rita Chương 12 câu 19->37

aube

Nhà truyền đạo
Chẳng hiểu sao tài liệu của em lại thiếu mất đáp án mấy câu đấy. Ai có thì share em với.
Merci beaucoup!
 

demigarcon

Nhà truyền đạo
19-D
20-C
21-A
22-A
23-C
24-D
25-D
26-B
27-B
28-D
29-C
30-B
31-A
32-C
33-C
34-A
35-D
36-C
37-D

Cái này chị lấy trong sách ra, không ghi xuống giải thích, có cần giải thích luôn không aube ơi?
 

aube

Nhà truyền đạo
Hik, em để sách vở ở cơ quan rùi. Ngày mai check lại xong em sẽ hỏi giải thích. Many thanks chị.
 

trungnq

Well-known member
19-D
20-C
21-A
22-A
23-C
24-D
25-D
26-B
27-B
28-D
29-C
30-B
31-A
32-C
33-C
34-A
35-D
36-C
37-D

Cái này chị lấy trong sách ra, không ghi xuống giải thích, có cần giải thích luôn không aube ơi?
Demi ơi gửi cho mình giải thích của các câu từ 19 - 37 nhé (Demi có thể scan những phần giải thích này và up lên đây nhé.
 

demigarcon

Nhà truyền đạo
@trungnq: đã gửi cho bạn qua pm, check nhé.

@all: ACE nào cần đáp án phần này, vui lòng gửi tin nhắn cho demi nha.
 

Agile Project Management

Agile/Scrum

IT Management Professional

Information Technology Management Professional

Facebook

VietPMP Worldwide

vietpmp worldwide counters
Top