Lý do cần input là Scope Baseline trong Perform Qualitative Risk Analysis

Thuy Men

Well-known member
Trong Process: Perform Qualitative Risk Analysis
có Input: Scope Baseline

Đọc trong Rita hay Headfirst có note là Scope Baseline used to understand whether the project is a recurrent type or a state-of-the-art type (more risk)

==> Thực lòng em đang phải học thuộc vì chưa hiểu logic cần Scope Baseline để phân tích gì trong Process này. Nhờ các cao thủ có thể đưa em mối liên hệ này rõ ràng thêm không ạ
 

trieuchau

Nhà truyền đạo
[MENTION=25971]Thuy Men[/MENTION]: cần Scope baseline để phục vụ Risk Data Quality Assessment vì "projects of a common or recurrent type tend to have more well-understood risks. Projects using state-of-the-art or first-of-its-kind technology, and highly complex projects, tend to have more uncertainty. This can be evaluated by examining the scope baseline."

"The use of low-quality risk data may lead to a qualitative risk analysis of little use to the project. If data quality is unacceptable, it may be necessary to gather better data"
 
Sửa lần cuối:

hillbilly

Well-known member
[MENTION=25971]Thuy Men[/MENTION]: mình hiểu theo cách đơn giản thế này: các công việc trong Project Scope of work PM/Project team càng hiểu rõ, hoặc đã làm rồi thì mức độ rủi ro càng thấp, ngược lại nếu không hiểu rõ sẽ dẫn đến rủi ro càng cao trong quá trình thực hiện hoặc đánh giá mức độ rủi ro không chính xác dẫn đến đưa mức độ ảnh hưởng quá cao hoặc quá thấp >> dự phòng rủi ro sai >> rủi ro khi biến thành issue trong quá trình thực hiện không có phương án đề phòng.
 

Agile Project Management

Agile/Scrum

IT Management Professional

Information Technology Management Professional

Facebook

VietPMP Worldwide

vietpmp worldwide counters
Top