Một cách hiểu về “known-unknown” và "unknown-unknown"

minhchau

Well-known member
Xin chia sẻ một cách hiểu về 2 khải niệm trên trong Risk management:

(1) known-unknown: Chúng ta biết là chúng ta không biết điều gì đó.

Điều này cho phép đưa một "Contingency Reserve" (không chắc chắn) vào chính chỗ nào đó, task nào đó... (chắc chắn).
Trường hợp này có sự không-chắc-chắn, nhưng với mức độ thấp hơn so với trường hợp (2).

Một số ví dụ:
- Chúng ta chưa biết chắc về thời gian để hoàn thành task A.
- Chúng ta không biết vào tháng 6 thời tiết sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ như thế nào.
- Chúng ra không chắc địa tầng bên dưới có thuận lợi cho việc làm làm móng sắp tới cho tòa nhà A hay không.
...


(2) unknown-unknown: Chúng ta chưa biết là chúng ta không biết điều gi đó!.

Trường hợp này chúng ta không thể dùng "Contingency Reserve" (vì không biết đặt nó vào đâu). Nhưng sẽ dùng một thứ chung chung hơn gọi là "Management Reserve".

Tính không chắc chắn ở đây cao hơn ở trường hợp (1).

Ví dụ:
Không thể lấy được ví dụ. Nói cách khác, nếu lấy được ví dụ thì nó tự động thuộc dạng (1): known-unknown


Have a good day!
 
Sửa lần cuối:

trieuchau

Nhà truyền đạo
Đối với unknown-unknown: Project Manager không thể đưa ra ví dụ vì nếu có thể thì nó sẽ chuyển sang known-unknown, hợp lý. Tuy nhiên người khác (ví dụ anh A) thì có thể tìm ra một vài unknown-unknown của PM đó, vì đây là known-unknown của anh A. Đây cũng chính là lý do lúc triển khai Risk Management nên có sự tham gia của tất cả stakeholders liên quan, không những chỉ là PM hay team.
 

luckyluke

Well-known member
Trong tài liệu PMP cũng có đề cập khá rõ, quoted để bạn tham khảo:

Known risks are those that have been identified and analyzed, making it possible to plan responses for those risks. Known risks that cannot be managed proactively (Known Unknowns), should be assigned a contingency reserve.

Unknown risks cannot be managed proactively (Unknown Unknowns) and therefore may be assigned a management reserve.


A negative project risk that has occurred is considered an issue.
 

Agile Project Management

Agile/Scrum

IT Management Professional

Information Technology Management Professional

Facebook

VietPMP Worldwide

vietpmp worldwide counters
Top