Một câu hỏi về Risk identification trong review lessons learned

tuelinh

Well-known member
Một quesiton sample nữa từ PMI:

The project manager meets with the project team to review lessons learned from previous projects. In what activity is the team involved?
A. Performance management
B. Scope identification
C. Risk identification
D. Project team status meeting

Đáp án là C.
Tại sao không không phải A? Đáp án B cũng hợp lý. CÓ giải thích nào tốt hơn ko các anh chị?
 

hillbilly

Well-known member
review lessons learned from previous projects: mục đích chính của việc này là để Giảm thiểu rủi ro, các vấn đề đã xảy ra trong các dự án trước từ đó đưa ra các Mitigation plan để giảm thiểu khả năng các rủi ro bị hiện thực hóa, biến thành các issue trong dự án hiện tại. Chính vì thể C là đáp án đúng. Performance Mgmnt (A) mục đích là so sánh Performance hiện tại với Performance trong plan, nếu Performance thực tế kém hơn có nghĩa là đã có Issue, issue có thể đã xảy ra trong dự án trước và cũng có thể tránh bằng cách xác định rủi ro và kế hoạch tránh. Scope identification (B) không phải là 1 Process or activity trong PMBOK nên không phải đáp án đúng.
 

luckyluke

Well-known member
Nếu bạn làm nhiều câu hỏi trong PMP và xem kỹ lý thuyết PMBOK, Rita..., thì sẽ thấy là chi có Risk Identification và WBS là có thể rút được lessons learnt từ các dự án trước. Đây là 2 assets cực kỳ helpful cho bất cứ quản lý dự án nào. Trong suốt quá trình QLDA, bất cứ một buổi họp nào, thì câu hỏi đầu tiên PM sẽ hỏi là: Có risk nào mới không? Có technical risk nào phát sinh không? ...

Just my 2 cents ;)
 

Agile Project Management

Agile/Scrum

IT Management Professional

Information Technology Management Professional

Facebook

VietPMP Worldwide

vietpmp worldwide counters
Top