Một số "risk" khó không lời đáp --> Cho đến bây h đầu vẫn đau! Các pác "bẻ" giúp em.

ductamftu

Well-known member
Một số "risk" khó không lời đáp --> Cho đến bây h đầu vẫn đau! Các pác "bẻ" giúp em.

1. John is in charge of overseeing a particular risk, which includes developing a planned response to an equipment risk by laying out the steps the production crew should take to prevent the risk. What risk management role below best describes her role?
a. Risk sponsor
b. Risk manager
c. Risk leader
d. Risk owner

2. Based on input from the project team, Raoul has used a three-point estimating technique to determine each risk's probability. Three-point estimates will result in what type of probability distribution?
a. Beta
b. Uniform
c. Continuous
d. Lognormal

3. Which one of the following scenarios would not be considered a force majeure event?
a. Electrical brownouts due to a sustained heat wave
b. A six-week strike by railroad personnel
c. The project manager is absent for an eight-week maternity leave
d. A tropical storm affecting a project vendor's facility

4. Which choice is a common technique for graphically showing risk categories?
a. Work breakdown structure
b. Flowchart
c. Decision tree
d. Risk breakdown structure

5. The project manager for a construction project discovers that the local city council may change the building code to allow adjoining properties to combine their sewage systems. She knows that a competitor is about to break ground in the adjacent lot and contacts him to discuss the possibility of having both projects save costs by building a sewage system for the two projects.
This is an example of which strategy?

A.Mitigate
B.Share
C.Accept
D.Exploit

6. Which of the following is NOT true about risk management?
A.The project manager is the only person responsible for identifying risks
B.All known risks should be added to the risk register
C.Risks should be discussed at every team meeting
D.Risks should be analyzed for impact and priority

7. You’re managing a project to fulfill a military contract. Your project team is assembled, and work has begun. Your government project officer informs you that a supplier that you depend on has lost the contract to supply a critical part. You consult your risk register and discover that you did not plan for this. What’s the BEST way to handle this situation?
A.Consult the probability and impact matrix
B.Perform Quantitative and Perform Qualitative Risk Analysis
C.Recommend preventive actions
D.Look for a new supplier for the part

Hic, các bác xem hộ em mấy câu trên với. Đáp án thì em có rồi, nhưng không hiểu được "cao ý" của người ra đề, nhờ các bác "mở mắt" giùm em nhé! :(
 
Sửa lần cuối:

demigarcon

Nhà truyền đạo
1-D: John is in charge of overseeing a particular risk, John là 1 team member và chịu trách nhiệm đưa ra những rủi ro có thể có trong phần việc của mình nên role của John là risk owner.
2-C (??), cái này thật sự demi đoán mò vì không hiểu lognormal distribution là gì. Demi chỉ hiểu normal distribution (dùng để đo đạc các biến đổi, giao động - measure variation) còn lognormal là gì thì... thua.
3-C; force majeure bao gồm tất cả những thiên tai, địch họa mang tới hoặc các cuộc đình công, nổi loạn... những rủi ro mà 2 bên seller buyer không ai muốn xảy ra và không biết trước được. Còn cái cô PM nghỉ 8 tuần maternity leave chắc chắc không phải vì lý do thiên tai, địch họa rồi, hehe....
4-C: graphically chính là đặc điểm của tree decision.
5-B: the possibility of having both projects save costs by building a sewage system for the two projects, ở đây risk chính là opportunity chứ không phải là threat nên strategy ở đây là share.
6-A: identify risk là nhiệm vụ của project team chứ không phải chỉ PM vì PM không chịu trách nhiệm cụ thể ở từng phần việc của team members, chỉ có họ mới là người hiểu rõ nhất công việc của mình cũng như những rủi ro sẽ có.
7-B: cần thực hiện qualitative và quantitative risk analysis để phân tích ảnh hưởng của risk trước khi tìm một supplier khác đảm nhận việc cung cấp part còn thiếu.

Nợ anh câu giải thích tới sáng mai vì bây giờ là 1g sáng ở bên này rồi, hic, 2 câu khó nhất là câu 2 và 7.
 
Sửa lần cuối:

ThanhLE

Super Moderator
1D
2 ???
3 ??? chỉ có D là force majeur, còn những cái còn lại đều có thể quy trách nhiệm cho bên nào đó.
4 D
5 A
6 A
7 B
 

aube

Nhà truyền đạo
1 D Risk owner
2 A Beta distribution in Monte Carlo http://en.wikipedia.org/wiki/Three-point_estimation
3 C Nghỉ đẻ ko phải là force majeure
4 D Risk Breakdown structure: phân loại các risk theo categories. [MENTION=26]demigarcon[/MENTION]: decision tree đâu có dùng để phân loại risk theo category đâu chị
5 A Mitigate. Share chỉ áp dụng cho opportunity, không phải cho threat.
6 A Vì mọi người đều phải có trách nhiệm identify risk, không chỉ mình PM
7 D Risk đã xảy ra rồi thì tính toán có tác dụng gì, tốt nhất là thực hiện contigent reponse: tìm một supplier khác thay thế
 

demigarcon

Nhà truyền đạo
1 D Risk owner
2 A Beta distribution in Monte Carlo http://en.wikipedia.org/wiki/Three-point_estimation
3 C Nghỉ đẻ ko phải là force majeure
4 D Risk Breakdown structure: phân loại các risk theo categories. @demigarcon : decision tree đâu có dùng để phân loại risk theo category đâu chị
5 A Mitigate. Share chỉ áp dụng cho opportunity, không phải cho threat.
6 A Vì mọi người đều phải có trách nhiệm identify risk, không chỉ mình PM
7 D Risk đã xảy ra rồi thì tính toán có tác dụng gì, tốt nhất là thực hiện contigent reponse: tìm một supplier khác thay thế
Câu 2 - vậy là Beta distribution à? No, ở đây họ hỏi là probability distribution nào chứ có phải hỏi distribution nào đâu? Mà Beta distribution thuộc về continuous probability distribution nên chị nghĩ đáp án C là chính xác hơn chứ. Anyway, những term này không được giải thích ở các sách PMP nên coi bộ đánh đố quá.

Câu 4 - thanks aube nhắc nhở, chị nhầm. Không biết tại sao cứ stick nó là decision tree, chắc tại mấy bữa nay phải làm bài tập về nó nhiều, hehe. Đáp án demi chọn là flowchart, 2 anh này bị lẫn lộn hoài, hic.
 

ductamftu

Well-known member
1-D: John is in charge of overseeing a particular risk, John là 1 team member và chịu trách nhiệm đưa ra những rủi ro có thể có trong phần việc của mình nên role của John là risk owner.
2-C (??), cái này thật sự demi đoán mò vì không hiểu lognormal distribution là gì. Demi chỉ hiểu normal distribution (dùng để đo đạc các biến đổi, giao động - measure variation) còn lognormal là gì thì... thua.
3-C; force majeure bao gồm tất cả những thiên tai, địch họa mang tới hoặc các cuộc đình công, nổi loạn... những rủi ro mà 2 bên seller buyer không ai muốn xảy ra và không biết trước được. Còn cái cô PM nghỉ 8 tuần maternity leave chắc chắc không phải vì lý do thiên tai, địch họa rồi, hehe....
4-C: graphically chính là đặc điểm của tree decision.
5-B: the possibility of having both projects save costs by building a sewage system for the two projects, ở đây risk chính là opportunity chứ không phải là threat nên strategy ở đây là share.
6-A: identify risk là nhiệm vụ của project team chứ không phải chỉ PM vì PM không chịu trách nhiệm cụ thể ở từng phần việc của team members, chỉ có họ mới là người hiểu rõ nhất công việc của mình cũng như những rủi ro sẽ có.
7-B: cần thực hiện qualitative và quantitative risk analysis để phân tích ảnh hưởng của risk trước khi tìm một supplier khác đảm nhận việc cung cấp part còn thiếu.

Nợ anh câu giải thích tới sáng mai vì bây giờ là 1g sáng ở bên này rồi, hic, 2 câu khó nhất là câu 2 và 7.
1D
2 ???
3 ??? chỉ có D là force majeur, còn những cái còn lại đều có thể quy trách nhiệm cho bên nào đó.
4 D
5 A
6 A
7 B

1 D Risk owner
2 A Beta distribution in Monte Carlo http://en.wikipedia.org/wiki/Three-point_estimation
3 C Nghỉ đẻ ko phải là force majeure
4 D Risk Breakdown structure: phân loại các risk theo categories. [MENTION=26]demigarcon[/MENTION]: decision tree đâu có dùng để phân loại risk theo category đâu chị
5 A Mitigate. Share chỉ áp dụng cho opportunity, không phải cho threat.
6 A Vì mọi người đều phải có trách nhiệm identify risk, không chỉ mình PM
7 D Risk đã xảy ra rồi thì tính toán có tác dụng gì, tốt nhất là thực hiện contigent reponse: tìm một supplier khác thay thế
Cảm ơn các pác, em cập nhật đáp án (bôi đỏ) như ở trên nhé! Mỗi bác có 2 câu trả lời lệch với đáp án của nó, em "bolded" ở trên để các bác tiện theo dõi. Thanks các bác!
 

ThanhLE

Super Moderator
bác ductam có thể paste lời giải thích của sách ra đây được không, nhất là câu 2 và câu 3
 

ductamftu

Well-known member
bác ductam có thể paste lời giải thích của sách ra đây được không, nhất là câu 2 và câu 3
Họ giải thích thế này bác ạ: :(

Câu 2: C: Three point estimates result in a continuous probability distribution.

Câu 3: C: Force majeure events are long-term disruptions which can't be reasonably foreseen nor is there any reasonable action that can be done to prevent them. These are usually natural disasters, but can also include work stoppages, strikes, and riots.
 

ThanhLE

Super Moderator
Câu 2 giải thích thế thì bó tay. Vì phân phối xác suất có rất nhiều dạng, nếu ước lượng 3 điểm cho risk cũng giống dạng như ước lượng PERT cho thời gian thì phải là phân phối Beta. Các bác search trên google sẽ thấy.

Câu 3 a. Electrical brownouts due to a sustained heat wave: nói thật tôi đọc tiếng anh chỗ này không hiểu, nhưng nếu liên quan đến điện đóm thì không thể là force majeure được
 

ductamftu

Well-known member
Câu 2 giải thích thế thì bó tay. Vì phân phối xác suất có rất nhiều dạng, nếu ước lượng 3 điểm cho risk cũng giống dạng như ước lượng PERT cho thời gian thì phải là phân phối Beta. Các bác search trên google sẽ thấy.

Câu 3 a. Electrical brownouts due to a sustained heat wave: nói thật tôi đọc tiếng anh chỗ này không hiểu, nhưng nếu liên quan đến điện đóm thì không thể là force majeure được
Theo thiển ý của em thì như thế này:

Câu 2: Đáp án Beta (cũng là một phân phối liên tục) nhưng chắc chắn không phải rồi vì nó chỉ xét trên đoạn [0, 1] thôi!

Câu 3: Đáp án a thì em dịch tạm nó là "Cắt điện luân phiên do nắng nóng kéo dài" (dịch kiểu này quen thuộc với Việt nam :D).
 

megumi

Member
Câu 2: em nghĩ là các bác nhầm 3-point estimation trong quản lý rủi ro với lại 3-time estimation trong PERT rùi. Nói nôm na là: sau khi ước tính được 3 điểm rủi ro thì mình có thể dùng bất cứ loại nào của phân bố chuẩn liên tục để biểu diễn và "phán" mức độ chắc chắn/không chắc chắn của rủi ro đó. Beta, Cont. Uniform, hay Lognormal, hay triangle ko đc nhắc ở đây... là 1 dạng của Cont. Prob. Dist. Thông thường trong quản lý rủi ro, người ta sẽ kết hợp nhiều hơn 1 phân bố cùng lúc để "phán" chuẩn hơn.
 

lesanhducquy

Well-known member
1-D: John is in charge of overseeing a particular risk, John là 1 team member và chịu trách nhiệm đưa ra những rủi ro có thể có trong phần việc của mình nên role của John là risk owner.
2-C (??), cái này thật sự demi đoán mò vì không hiểu lognormal distribution là gì. Demi chỉ hiểu normal distribution (dùng để đo đạc các biến đổi, giao động - measure variation) còn lognormal là gì thì... thua.
3-C; force majeure bao gồm tất cả những thiên tai, địch họa mang tới hoặc các cuộc đình công, nổi loạn... những rủi ro mà 2 bên seller buyer không ai muốn xảy ra và không biết trước được. Còn cái cô PM nghỉ 8 tuần maternity leave chắc chắc không phải vì lý do thiên tai, địch họa rồi, hehe....
4-C: graphically chính là đặc điểm của tree decision.
5-B: the possibility of having both projects save costs by building a sewage system for the two projects, ở đây risk chính là opportunity chứ không phải là threat nên strategy ở đây là share.
6-A: identify risk là nhiệm vụ của project team chứ không phải chỉ PM vì PM không chịu trách nhiệm cụ thể ở từng phần việc của team members, chỉ có họ mới là người hiểu rõ nhất công việc của mình cũng như những rủi ro sẽ có.
7-B: cần thực hiện qualitative và quantitative risk analysis để phân tích ảnh hưởng của risk trước khi tìm một supplier khác đảm nhận việc cung cấp part còn thiếu.

Nợ anh câu giải thích tới sáng mai vì bây giờ là 1g sáng ở bên này rồi, hic, 2 câu khó nhất là câu 2 và 7.
Câu số 7 là D chứ. Vì lúc này mình đâu có time nữa đâu mà phân tích. Lúc này phải workaround liền chứ kẻo k kịp.
 

Agile Project Management

Agile/Scrum

IT Management Professional

Information Technology Management Professional

Facebook

VietPMP Worldwide

vietpmp worldwide counters
Top