Risk Mgnt Question

lesanhducquy

Well-known member
Ted, a team member, is assigned as a risk owner. He should also be in ?
a) performing the risk audit
b) determining risk thresholds
c) meeting with senior mgt
d) developing risk response

Anh/chị/em cho đáp án nhé.
 

bragon

Member
Risk owner là người có khả năng, kinh nghiệm để quản lý risk đã có và thực tế là phải implement risk response đã được plan trước. Câu B là do PM và stakeholders làm và làm trước khi assign risk owner do đó khi Ted được assign risk owner thì câu D là hợp lý vì khi đó bạn Ted này phải tham gia cụ thể vào việc chọn cách thức cụ thể cho risk response
 

lesanhducquy

Well-known member
Risk owner là người có khả năng, kinh nghiệm để quản lý risk đã có và thực tế là phải implement risk response đã được plan trước. Câu B là do PM và stakeholders làm và làm trước khi assign risk owner do đó khi Ted được assign risk owner thì câu D là hợp lý vì khi đó bạn Ted này phải tham gia cụ thể vào việc chọn cách thức cụ thể cho risk response
Câu hỏi là ngoài việc làm Risk owner (nhiệm vụ là làm risk response), thì Ông Ted (risk owner) còn đảm nhận thêm nhiệm vụ nào nữa k?

Câu D là đã đc giao cho nó rồi còn gì.
 

trieuchau

Nhà truyền đạo
Anh [MENTION=2052]lesanhducquy[/MENTION]: theo như anh giải thích thì D là chính xác rồi. Mỗi câu chỉ có 1 đáp án, câu hỏi không hỏi là "besides developing risk response, what should he also be in?" nên anh chọn D là đã đúng :)

a) risk audit là nhiệm vụ cả team. PM is responsible for ensuring that risk audits are performed at an appropriate frequency... Ted có thể tham gia vào "performing the risk audit" hoặc không; nhưng chắc chắn tham gia vào "developing risk response"
b) risk threshold có lẽ do high-level mgmt quyết định vì "Measure of the level of uncertainty or the level of impact at which a stakeholder may have a specific interest. Below that risk threshold, the organization will accept the risk. Above that risk threshold, the organization will not tolerate the risk."
c) ko đúng.
 

lesanhducquy

Well-known member
Anh [MENTION=2052]lesanhducquy[/MENTION]: theo như anh giải thích thì D là chính xác rồi. Mỗi câu chỉ có 1 đáp án, câu hỏi không hỏi là "besides developing risk response, what should he also be in?" nên anh chọn D là đã đúng :)

a) risk audit là nhiệm vụ cả team. PM is responsible for ensuring that risk audits are performed at an appropriate frequency... Ted có thể tham gia vào "performing the risk audit" hoặc không; nhưng chắc chắn tham gia vào "developing risk response"
b) risk threshold có lẽ do high-level mgmt quyết định vì "Measure of the level of uncertainty or the level of impact at which a stakeholder may have a specific interest. Below that risk threshold, the organization will accept the risk. Above that risk threshold, the organization will not tolerate the risk."
c) ko đúng.
Hi Châu,

Anh chọn là a chọn C íh. Vì ngoài làm risk response (nhiệm vụ chính của Risk response owner rồi), thì ông Ted còn làm thêm determining risk thresholds với giải thích như sau:

Trong process 11.1 - Plan Risk Mgnt Plan, Ông Ted - team member (1 trong những stakeholders) cùng với Project Mgr định nghĩa Definitions of risk probability and impact (chính là Risk Threshold).

Trong process 11.5 - Plan Risk Responses, thì ông Ted này (team member) lại làm tiếp công việc Plan Risk Response.

Do đó, team member có thể làm 11.1 & 11.5 (dành cho câu hỏi này) => Đáp án là B.
 

lesanhducquy

Well-known member
Hi Châu,

Anh chọn là a chọn C íh. Vì ngoài làm risk response (nhiệm vụ chính của Risk response owner rồi), thì ông Ted còn làm thêm determining risk thresholds với giải thích như sau:

Trong process 11.1 - Plan Risk Mgnt Plan, Ông Ted - team member (1 trong những stakeholders) cùng với Project Mgr định nghĩa Definitions of risk probability and impact (chính là Risk Threshold).

Trong process 11.5 - Plan Risk Responses, thì ông Ted này (team member) lại làm tiếp công việc Plan Risk Response.

Do đó, team member có thể làm 11.1 & 11.5 (dành cho câu hỏi này) => Đáp án là B.
Sorry Châu. a chọn là B nhé.
 

swimmer

Well-known member
"Identifying new risks and analyzing, tracking, and monitoring existing project risks to make sure the risks are identified, their status is reported, and that appropriate risk response plans are being executed" describes which process?

A. Direct and Manage Project Execution
B. Monitor and Control Risks
C. Plan Risk Management
D. Monitor and Control Project Work

Mọi người cho câu trả lời xem nhé.
 

duongnt

Well-known member
"Identifying new risks and analyzing, tracking, and monitoring existing project risks to make sure the risks are identified, their status is reported, and that appropriate risk response plans are being executed" describes which process?

A. Direct and Manage Project Execution
B. Monitor and Control Risks
C. Plan Risk Management
D. Monitor and Control Project Work

Mọi người cho câu trả lời xem nhé.
Lâu rồi thành ra quên,nhưng chắc đáp áp đúng là B
 

swimmer

Well-known member
Mình cũng chọn giống [MENTION=152]duongnt[/MENTION], nhưng đó chưa phải best answer.
 

trieuchau

Nhà truyền đạo
Mình cũng chọn là B. Bác [MENTION=4127]swimmer[/MENTION] có thể đưa đáp án và giải thích để mọi người cùng phân tích xem sao.
 

swimmer

Well-known member
Đáp án đúng là của [MENTION=2052]lesanhducquy[/MENTION]: D. Monitor and Control Project Work.

Đọc kỹ PMBok thì sẽ thấy trang 89 PMBok4, (4.4 Monitor and Control Project Work) có ghi:


"The Monitor
and Control Project Work process is concerned with:
• Comparing actual project performance against the project management plan;
• Assessing performance to determine whether any corrective or preventive actions are indicated, and
then recommending those actions as necessary;
Identifying new risks and analyzing, tracking, and monitoring existing project risks to make sure
the risks are identifi ed, their status is reported, and that appropriate risk response plans are
being executed;

• Maintaining an accurate, timely information base concerning the project’s product(s) and their
associated documentation through project completion;
.....

"

Cá nhân mình cũng thấy các nội dung đề cập là phù hợp với B. Monitor and Control Risks, nhưng cứ theo đúng sách thì câu trả lời D. phù hợp hơn. Lừa tình ghê :)
 

Agile Project Management

Agile/Scrum

IT Management Professional

Information Technology Management Professional

Facebook

VietPMP Worldwide

vietpmp worldwide counters
Top