Vừa Submit application xong .... khi nào có kết quả

hieuvc

New member
Em mới submit application sáng nay xong. Có 1 vài người trong nhóm vừa nhấn submit thì bị báo ngay là bị Audit.
Vậy nếu như em không nhận được mail báo bị audit thì là đã pass vòng audit chưa mấy anh?
 

dauvd

Super Moderator
Em mới submit application sáng nay xong. Có 1 vài người trong nhóm vừa nhấn submit thì bị báo ngay là bị Audit.
Vậy nếu như em không nhận được mail báo bị audit thì là đã pass vòng audit chưa mấy anh?
PMI có thể audit bạn bất kỳ thời điểm nào nhé ;)
 

Agile Project Management

Agile/Scrum

IT Management Professional

Information Technology Management Professional

Facebook

VietPMP Worldwide

vietpmp worldwide counters
Top