Có gì mới?

Bài viết hồ sơ mới nhất

Làm việc phải có nghỉ ngơi, ta làm buổi sáng ta chơi buổi chiều
Làm việc là phải làm nhiều, ta làm buổi chiều, cả sáng ta chơi
Em chưa ngâm cứu cái này nên cũng chưa biết :D. Cái chị đăng ký là miễn phí hay mất tiền vậy ?
Aube ơi, giúp chị với. Làm sao để lấy bài practice 1 của PMstudy? Chị canh lúc 12:00 bên Mỹ để click vô chỗ enroll 100 người đầu tiên, nó kêu nhập email tùm lum... OK. làm rồi thì chỉ cho cái test 15 câu thôi, quay ra phần lấy bài practice 1 thì nó lại kêu điền lại tòan bộ info.. cứ vậy. Trong lúc đó thì cái email nhập lần đầu vẫn còn đó, chưa sign out, nó lại bảo là email đã có, mày phải nhập email khác, làm email khác thì lại ra cái test 15 câu, hic. Chẳng biết cách nào để làm, huhu... em chỉ dùm chị với. Many thanks..
Demigarcon
:) Rất vui vì bạn đã ghé thăm, hãy cùng tôi - hungpmp & VIETPMP xây dựng cộng đồng PM Việt Nam lớn mạnh. Nâng tầm Quản trị dự án ở Việt Nam vươn ra thế giới. Xin cảm ơn!

@http://vietpmp.com/members/hungpmp.htm

Agile Project Management

Agile/Scrum

IT Management Professional

Information Technology Management Professional

Facebook

VietPMP Worldwide

vietpmp worldwide counters
Top